Return to Om SGC

Stemmeprøve

Næste stemmeprøve finder sted torsdag d. 11. august 2022!

Bliv medlem af et fantastisk gospelkor

Koret optager nye medlemmer i starten af hver sæson. Aldersgrænsen er 18 år og du kan blive optaget det år, hvor du bliver 18. For at blive optaget skal du bestå en stemmeprøve. Du skal medbringe en sang hjemmefra, som du gerne vil synge for korlederen og 2 fra bestyrelsen. Gerne en enkel, rytmisk sang som du føler dig tryg ved. Der kræves ingen forudgående kor erfaring, blot evnen til at synge rent og klart med en vis kraft, og så skal du have lyst til at synge i kor. Yderligere oplysninger modtages efter tilmelding.

Sønderborg Gospel Choir søger hele tiden at nå nye musikalske mål og oplevelser. For at kunne opnå et vist sangmæssigt niveau og tempo, hvor der ofte er nye udfordringer, forventer vi stor mødedisciplin, og at der øves hjemme for at lære tekster og noder. Vi fører lister over fremmøde og kræver, at man melder afbud ved fravær.

Vi ønsker os medlemmer der virkelig vil koret, så inden du søger optagelse, skal du gøre op med dig selv, om du kan og vil lægge et helhjertet engagement i dit medlemsskab. Til gengæld kan vi garantere, at du vil få oplevelser der flytter dig menneskeligt og fylder din krop og sjæl med god energi. At synge i et gospelkor er noget helt enestående og fantastisk.

Medlemskontingent udgør i øjeblikket 1.750 kr årligt (eller 875 kr halvårligt).
Sted: Koret øver hver torsdag fra 19 – 21.30 i Multihuset på Dybbøl-Skolen. Her finder stemmeprøverne også sted.

Tilmelding til stemmeprøve er nødvendig

Derfor beder vi dig om at udfylde dette skema, så vi ikke står og mangler basale oplysninger om dig, og så vi kan varsle dig, hvis stemmeprøven aflyses, flyttes eller udsættes.

Udfyld helst samtlige felter. Når du har indsendt din tilmelding, vil vi kontakte dig.